วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขั้นตอนการทำโครงงาน

ขั้นตอนการทำโครงงาน

การทำโครงงานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
u072.gif (227 bytes)การคิดหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
u072.gif (227 bytes)การวางแผนในการทำโครงงาน
u072.gif (227 bytes)การลงมือทำโครงงาน
u072.gif (227 bytes)การเขียนรายงาน
u072.gif (227 bytes)การแสดงผลงาน
1.การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
ขั้นตอนการเลือกหัวเรื่องเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญหัวเรืองของโครงงานจะต้องชัดเจนน่าสนใจและเป็นความยากรู้
ข้อควรคำนึงในการเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน
u072.gif (227 bytes)เหมาะสมกับระดับความรู้
u072.gif (227 bytes)เหมาะสมกับความสามารถ
u072.gif (227 bytes)วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
u072.gif (227 bytes)งบประมาณ
u072.gif (227 bytes)ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน
u072.gif (227 bytes)มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
u072.gif (227 bytes)ความปลอดภัย
u072.gif (227 bytes)มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอที่จะค้นคว้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น